Особенно исканные книги

 

Автор: Paprocki, Bartosz

Заглавие: Gniazdo cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, y inszych Państw do tego Królestwa należących Książąt y Panów, początek swoy maią.

Место издания: Kraków

Издательство: Druk Andrzeja Piotrkowczyka

Год издания: 1578

Объём, размер: Folio, [16] pages, 432, [4], woodcuts

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 21000 PLN