Особенно исканные книги

 

Автор: Paprocki, Bartosz

Заглавие: Ogrod Krolewsky w ktorem o początku Cesarzow Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Królów Polskich, Czeskych, Xiąząt Śląskich, Ruskich, Litewskich, Pruskich, rozrodzenia ich krótko opisane naidziess przez...

Место издания: Drukowano w Sławnem Starem Mieście Praskiem

Издательство: v Daniela Siedlczańskiego

Год издания: 1599

Объём, размер: Folio, [8] ll., 234, [9], 1 full-page pl., woodcuts

Примечание: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg.

Цена: 32000 PLN