Особенно исканные книги

 

Автор: Pawiński, Adolf

Заглавие: Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374-1505.

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakł. autora

Год издания: 1895

Объём, размер: 4to, pages: 240

Примечание: complete clean copy in well-preserved half leather bdg. from period

Цена: 550 PLN