Особенно исканные книги

 

Заглавие: Perspectiva na obiaśnienie niewinności tegoż lego Mości P Lubomirskiego marszałka Wielkiego y Hetmana Polnego Koronnego. Nieważnym, bo zerwanego wcześnie Seymu, Roku 1664. Dekretem aggramowanego. Przez Ziemianina Polskiego [pseud.], dla uchrony podobnych sądów światu podana.

Место издания: -

Издательство: -

Год издания: 1666

Объём, размер: Folio, [1] l., 79 pages

Примечание: complete clean copy in well-preserved parchment bdg. from period

Цена: 1200 PLN