Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki Jana Matejki. Tekstem objaśniającym zaopatrzył Stanisław Smolka i August Sokołowski

Место издания: Wiedeń

Издательство: Nakład Maurycego Perlesa

Год издания: 1893

Объём, размер: 40 cm, pages [4], 101, [1], cards ill. 44 (heliogravures)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1200 PLN