Особенно исканные книги

 

Автор: Pruszcz, Piotr Hyacinth

Заглавие: Forteca monarchów y całego Królestwa Polskiego duchowna, z żywotów świętych tak iuż kanonizowanych y beatyfikowanych, iako też świątobliwie żyiących patronów polskich, także z obrazów Chrystusa Pana y Matki lego Przenayświetszey (o których w drugiey Księdze) w Oyczyźnie naszey cudami wielkiemi słynących. Krótka, prosta, lecz prawdziwa życia ich historya z różnych authorów zebrawszy wiernym katolikom do naśladowania, Ojczyźnie na obronę wystawiona. Powtórnie z additamentami swemi, za pozwoleniem Zwierzchności Duchowney do druku podana.

Место издания: Kraków

Издательство: W Drukarni Akademickiey

Год издания: 1737

Объём, размер: 4to, [4] ll., 340 pages, [3] ll., 1 portrait

Примечание: complete clean copy in well-preserved half-leather bdg. from period

Цена: 4900 PLN