Особенно исканные книги

 

Автор: Zygmunt Jaroszewski, Ludwik Dąbrowski

Заглавие: Przegląd wystawy powszechnej wiedeńskiej z 1873 r. w zakresie przedmiotów rolnictwa i przemysłu rolniczego

Место издания: Kraków

Издательство: W Druk. Leona Paszkowskiego

Год издания: 1874

Объём, размер: 31 cm ; [4], 244 pages; addition : 40 pages

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1250 PLN