Особенно исканные книги

 

Заглавие: Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Bibljoteki Narodowej w Warszawie. Wyd. R. Ganszyniec, W. Taszycki, S. Kubica. Studja o oprawie i piśmie [...] napisał A. Birkenmajer, o minjaturach W. Podlacha. Z 31 podobiznami. Staraniem i pod red. L. Bernackiego.

Место издания: Lwów

Издательство: Ossolineum

Год издания: 1939

Объём, размер: 4to, pages: VII, [1], 402, [1], 28 pls.

Примечание: complete clean copy numbered from 1 to 240, in well-preserved cloth bdg.

Цена: 1100 PLN