Особенно исканные книги

 

Автор: Radziwiłł, M. K.

Заглавие: Peregrinacya abo Pielgrzymowanie do Ziemie Świętey. laśnie Oświeconego Pana... Przez Jego Mości Xiedza Thomasza Tretera, kustosza warmieńskiego ięzykiem łacińskiem napisana i wydana. A przez X. Andrzeia Wargockiego na polski ięzyk przełożona.

Место издания: Kraków

Издательство: W Drukarniey Antoniego Wosińskiego

Год издания: 1628

Объём, размер: 4to, [4] ll., 356 pages, portrait in text

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 3300 PLN