Особенно исканные книги

 

Заглавие: Pismo nie-perijodyczne i bez prenumeraty wychodzące najmniej raz a najwięcej trzy razy na miesiąc. Nr 1-11 (+ Dodatek do nr 9): 7 I-18 XI 1837.

Место издания: Londyn

Издательство: Nakl. A. N. Dybowskiego i Sp. Druk. J. Nichols

Год издания: 1837

Объём, размер: 4to, each issue - 4 pages

Примечание: complete clean yearbook in well-preserved bdg.

Цена: 8000 PLN