Особенно исканные книги

 

Автор: przez Łukasza Gornickiego ; przez J. Z. R. K.

Заглавие: Rozmowa o elekcyi, o Wolności, o Prawie, y obyczajach Polskich. Podczs elekcyi Krola Jego Mći Zygmunta III czyniona. Pisana przez Łukasza Gornickiego, niegdy Tykocińskiego y Waśiłkowskiego Starosty (sic). Teraz nowo wydana y w stylu Staro-Polskim nieco popráwiona, przez J. Z. R. K.

Место издания: W Warszawie

Издательство: w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypltey w Collegium XX. Scholarum Piarum

Год издания: [1750]

Объём, размер: 4vo, cards [88]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 800 PLN