Особенно исканные книги

 

Заглавие: Sądownictwo w Królestwie Polskiem, magistratury sądowe, ich skład i etat płacy. Dla użytku urzędowego w roku 1857

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni Rząd. przy Kom. Rz. Sprawiedliwości

Год издания: 1857

Объём, размер: 16mo, pages: V, 112

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 330 PLN