Особенно исканные книги

 

Автор: Sienicki, Szczepan

Заглавие: Sposób nowo-obmyślony Konkludowania Obrad Publicznych, dla utwierdzenia Praw Kardynalnych Wolności. Libertatis sentiendi & Juris vetandi Z Uwagami nad publicznemi Status materyami do rozsądku Rzeczpltey Polskiey podany [...]. Cz. 1-3.

Место издания: W Łowiczu, W Warszawie.

Издательство: Druk. J.O. Xcia Jmci Prymasa Arcybiskupa Gnieznień. i Druk. J.K.Mci y Rzeczypospolitey Soc. Jesu.

Год издания: 1764

Объём, размер: 8vo, pages: [26], 334, [6]; [8], 121, 2 pls., [3]; [15], 136, 1 pl., [7]

Примечание: complete edition, complete clean copies in well-preserved bdg.

Цена: 1800 PLN