Особенно исканные книги

 

Автор: przez Ambrożego Grabowskiego

Заглавие: Skarbniczka naszej archeologji obejmująca średniowiekowe pomniki wojennego budownictwa Polaków, wiadomości do dziejów sztuk pięknych w Polsce, oraz wspomnienia z naszej przeszłości itp. : z 39 wizerunkami baszti bram krakowskich

Место издания: Lipsk

Издательство: J.N. Bobrowicza; Księg. Zagraniczna

Год издания: 1854

Объём, размер: 26 cm, pages VIII, [2], 205, [1], cards ill. with steel engraving XII

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 850 PLN