Особенно исканные книги

 

Автор: Skimborowicz, Hipolit, Gerson, Wojciech

Заглавие: Willanów: album : zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona.

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakład S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej

Год издания: 1877

Объём, размер: 36,5 cm, pages: [4], 186, II, 48 pls. with etchings, numerous woodcuts in text

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 1900 PLN