Особенно исканные книги

 

Автор: Słotwiński, Felix

Заглавие: Prawo natury rządowe ... stosownie do porządku K.A. Martiniego, zasad F. Zeilera, a metodu F. Egera w ięzyku polskim ułożone.

Место издания: Kraków

Издательство: W Druk. Akademickiey. Nakładem Wydawcy

Год издания: 1815

Объём, размер: 8vo, pages: XXXIX, 448, [14]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 400 PLN