Особенно исканные книги

 

Заглавие: Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Prawniczego we Lwowie z czynności za lata 1890-1911. 22 wol.

Место издания: Lwów

Издательство: Nakładem Towarzystwa Prawniczego

Год издания: 1891-1912

Объём, размер: 23 cm

Примечание: complete edition, complete clean copies in well-preserved bdg.

Цена: 800 PLN