Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Starożytności polskie. Ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane. T. 1-2

Место издания: Poznań

Издательство: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Год издания: 1842 - 1852

Объём, размер: 25 cm, pages [6], 594, litograpgy 1 ; pages [2], 800, litography 4, card fold-out 1

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1800 PLN