Особенно исканные книги

 

Автор: Striykowski Stryjkowski, Maciej

Заглавие: Ktora przedtym nigdy swiata nie widziała Kronika polska, litewska, zmodzka y wszystkiey Rusi [...] z rozmaitych historikow y autorow postronnych y domowych [...] y Dlvgosza [...] przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana.

Место издания: Drukowano w Krolewcu

Издательство: u Gerzego Osterbergera

Год издания: M. D. LXXXII (1582)

Объём, размер: Folio, [16] ll., [1] page, 790, [10] ll.

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 22000 PLN