Особенно исканные книги

 

Автор: Szczerbic, Paweł

Заглавие: Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie nowo z łacińskiego y z niemieckiego na polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone. Przez ... na ten czas syndika lwowskiego.

Место издания: Lwów

Издательство: Kosztem y nakładem tegoż Pawła Szczerbica własnym.

Год издания: 1581

Объём, размер: Folio, 3 ll. unnumbered, pages: 215, 6 ll. unnumbered, title woodcut, coat of arms, initials

Примечание: complete clean copy in well-preserved parchment bdg. from period

Цена: 10500 PLN