Особенно исканные книги

 

Автор: Twardowski, Samuel ze Skrzypny

Заглавие: Woyna Domowa z Kozaki y Tatary, Moskwą, potym Szwedami, i z Węgry. Przez lat dwanaście za panowania lana Kazimierza Króla Polskiego tocząca się... na cztery podzielona xięgi oyczystą muzą od Samvela z Skrzypny Twardowskiego opus posthumum

Место издания: Calissii

Издательство: Typis Collegii Calissiensis Soc. Jesu

Год издания: 1681

Объём, размер: Folio, frontispiece, [2] ll., 104 pages, 284

Примечание: complete clean copy in valuable, well-preserved leather bdg. from period

Цена: 17000 PLN