Особенно исканные книги

 

Автор: Tyszkiewicz, Konstanty

Заглавие: Pomniki rytownictwa krajowego. Oddział I. Odciski z blach mniejszych, znajdujących się w Bibliotece Łohojskiej Konstantego hrabi Tyszkiewicza.

Место издания: Wilno

Издательство: Nakładem właściciela, drukiem A. Marcinowskiego

Год издания: 1858

Объём, размер: 23 cm, 36 pages, 173 pls. with engravings

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 5600 PLN