Особенно исканные книги

 

Автор: przez Aleksandra Nowoleckiego

Заглавие: Wykaz ulic, placów, kościołów i domów miasta Krakowa, jego przedmieść i miasta Podgórza wraz z nazwiskami właścicieli, na podstawie ksiąg hipotecznych i urzędowych do dnia 10 maja 1878 r. doprowadzony i historycznemi objaśnieniami uzupełniony

Место издания: Kraków

Издательство: Druk. W. Korneckiego, nakładem L. Bajera

Год издания: 1878

Объём, размер: 24 cm, pages XIII, [1], 271, [47]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 550 PLN