Особенно исканные книги

 

Автор: Wyżycki, Józef Gerald

Заглавие: Zielnik ekonomiczno-techniczny: czyli opisanie drzew, krzewów i roślin dziko rosnących w kraju, jako też przyswojonych, z pokazaniem użytku ich w ekonomice, rękodziełach, fabrykach i medycynie domowej, z wyszczególnieniem jadowitych i szkodliwych. T. 1-2

Место издания: Wilno

Издательство: drukiem Józefa Zawadzkiego

Год издания: 1845

Объём, размер: 23 cm, pages XII, 407, [3] ; pages [4], 555, [2], litography 1

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 820 PLN