Особенно исканные книги

 

Автор: Torquato Tasso

Заглавие: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy. Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w Krakowie drukowana teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. Przedrukowana

Место издания: w Warszawie

Издательство: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Год издания: 1764

Объём, размер: folio, cards [7], pages 856, cards [5] Rejestr

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 2600 PLN