Особенно исканные книги

 

Автор: Alexandra Hrabi Gwagnina

Заглавие: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom czwarty. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina Rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci niegdyś w Krakowie drukowana

Место издания: Warszawa

Издательство: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Год издания: 1768

Объём, размер: 19 cm, pages 253, [2], pages ill. [16]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 3000 PLN