Особенно исканные книги

 

Автор: Maciei Stryikowski

Заглавие: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom drugi. Kronika Macieia Stryikowskiego niegdyś w Królewcu drukowana teraz znowu z przydaniem historyi państwa rossyiskiego przedrukowana ; Historia odmian zaszłych w Panstwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem

Место издания: w Warszawie

Издательство: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Год издания: 1766

Объём, размер: folio, cards [24], pages 782 ; card [1], pages 172, cards [6]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 2600 PLN