Особенно исканные книги

 

Автор: Marcin Kromer

Заглавие: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom trzeci. Kronika Marcina Kromera Biskupa Warminskiego Na Polski Ięzyk Przełozona Przez Marcina Błazowskiego Niegdyś Iego Kosztem w Krakowie Roku 1611. Drukowana Teraz Za Pozwoleniem Starszych Przedrukowana

Место издания: w Warszawie

Издательство: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Год издания: 1767

Объём, размер: folio, cards [7], pages 786, cards [3]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 3000 PLN