Особенно исканные книги

 

Автор: wyd. przez Michała Grabowskiego i Alexandra Przezdzieckiego

Заглавие: Zrzódła do dziejów polskich. T. I-II

Место издания: Wilno

Издательство: Wydanie Adama Zawadzkiego ; Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego

Год издания: 1843; 1844

Объём, размер: 25 cm, pages VII, [1], 223 ; pages XVIII, 285 [i.e. 485], cards ill. [2]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 1500 PLN